Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Klackabäcken 416, 07VM416 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-12 Stoppdatum 2016-04-12
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1565
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: