Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fibbleån 464, 07VM464 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-13 Stoppdatum 2016-04-13
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 4695
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: