Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Hemsjön 424, 07VM424 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-25 Stoppdatum 2016-11-26
Mängd (ton): 100,16 Kostnad totalt: 162159
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: