Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Farabolsån 425, 07VM425 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-02-23 Stoppdatum 2016-02-23
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 7135
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: