Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Farabolsån 433, 07VM433 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-03-02 Stoppdatum 2016-03-02
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1427
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: