Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Farabolsån 438, 07VM438 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-03-07 Stoppdatum 2016-03-07
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1427
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: