Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Kårestadån 400, 07VM400 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-03-17 Stoppdatum 2016-03-17
Mängd (ton): 8,01 Kostnad totalt: 12431
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: