Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Kårestadån 407, 07VM407 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-03-18 Stoppdatum 2016-03-18
Mängd (ton): 9,01 Kostnad totalt: 13983
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: