Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Rosendalsån 479, 07VM479 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-12-10 Stoppdatum 2016-12-10
Mängd (ton): 4,01 Kostnad totalt: 6223
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: