Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ANDLJUSEN, 6812070-1416370-Sjö Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-19 Stoppdatum 2016-10-19
Mängd (ton): 20,12 Kostnad totalt: 35633
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: