Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BORRSJÖN, 6738860-1523200-Sjö Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-23 Stoppdatum 2016-09-23
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 10344
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Orsa Metod: Båt
Kommentar: