Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BRUSBÄCKEN, 6696690-1400400-Våt Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-25 Stoppdatum 2016-07-25
Mängd (ton): 19,89 Kostnad totalt: 18518
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: