Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUSJÖN, 6662760-1474020-Sjö Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-03 Stoppdatum 2016-09-03
Mängd (ton): 1,53 Kostnad totalt: 2806
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: