Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLATSJÖN, 6689060-1415630-Sjö Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-15 Stoppdatum 2016-07-15
Mängd (ton): 112,75 Kostnad totalt: 85352
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: