Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRYCKEN, 6761750-1342310-Sjö Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-01 Stoppdatum 2016-07-01
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 15140
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: