Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRYFSBÄCKEN, 6757600-1503920-dos Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-06-21 Stoppdatum 2016-09-27
Mängd (ton): 89,05 Kostnad totalt: 38559
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Orsa Metod: Doserare
Kommentar: