Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAVLATJÄRNEN, 6753300-1362180-Våt Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-23 Stoppdatum 2016-07-23
Mängd (ton): 16,39 Kostnad totalt: 15268
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: