Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖTJÄRNEN, 6755810-1505350-Våt Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-17 Stoppdatum 2016-10-17
Mängd (ton): 39,22 Kostnad totalt: 77008
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: