Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: L HARRSJÖN, 6837470-1331010-Sjö Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-05 Stoppdatum 2016-09-05
Mängd (ton): 19,89 Kostnad totalt: 74926
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: