Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGSJÖN, 6748530-1425410-Sjö Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-18 Stoppdatum 2016-10-18
Mängd (ton): 9,03 Kostnad totalt: 16010
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,8
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: