Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: N VÅLTJÄRNEN, 6711420-1391180-Våt Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-25 Stoppdatum 2016-07-25
Mängd (ton): 9,80 Kostnad totalt: 9124
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: