Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RYSSJÖN, 6748120-1514460-Sjö Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-22 Stoppdatum 2016-09-22
Mängd (ton): 7,99 Kostnad totalt: 6887
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Orsa Metod: Båt
Kommentar: