Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RÄCKÅTJÄRNEN, 6733050-1365370-Våt Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-24 Stoppdatum 2016-07-24
Mängd (ton): 79,56 Kostnad totalt: 74080
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: