Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: S VALLSJÖN, 6742300-1399840-Sjö Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-08 Stoppdatum 2016-07-08
Mängd (ton): 39,83 Kostnad totalt: 30151
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: