Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SIMMELSJÖN, 6655460-1468510-Sjö Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-03 Stoppdatum 2016-09-03
Mängd (ton): 3,06 Kostnad totalt: 5612
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: