Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÅGEN (dos 16), 6684060-1407050-dos Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-17 Stoppdatum 2016-05-17
Mängd (ton): 28,88 Kostnad totalt: 14180
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Orsa Metod: Doserare
Kommentar: