Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÅGLÖMMAN, 6712330-1388520-dos Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-04 Stoppdatum 2016-10-04
Mängd (ton): 40,67 Kostnad totalt: 20823
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Doserare
Kommentar: