Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TANSEN, 6701870-1456020-Sjö Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-16 Stoppdatum 2016-09-16
Mängd (ton): 49,69 Kostnad totalt: 42882
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Orsa Metod: Båt
Kommentar: