Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TJÄDERÅS-LÅNGSJÖN, 6825610-1432860-Sjö Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-18 Stoppdatum 2016-09-18
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 14115
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Orsa Metod: Båt
Kommentar: