Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: V LAKOTJÄRNEN, 6682500-1401000-Sjö Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-25 Stoppdatum 2016-07-25
Mängd (ton): 4,08 Kostnad totalt: 3550
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: