Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: V ÄLGSJÖN, 6725310-1373150-Sjö Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-24 Stoppdatum 2016-07-24
Mängd (ton): 10,71 Kostnad totalt: 9318
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: