Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÅLASJÖN, 6803300-1435260-Sjö Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-18 Stoppdatum 2016-10-18
Mängd (ton): 4,95 Kostnad totalt: 8593
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: