Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄST-KVIEN, 6694370-1389660-Sjö Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-20 Stoppdatum 2016-08-20
Mängd (ton): 398,96 Kostnad totalt: 302013
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: