Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: YXEN, 6737580-1434700-Sjö Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-18 Stoppdatum 2016-10-18
Mängd (ton): 6,20 Kostnad totalt: 10317
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: