Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÄLGSJÖN, 6732100-1368000-Våt Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-24 Stoppdatum 2016-07-24
Mängd (ton): 125,37 Kostnad totalt: 116719
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: