Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÄRTVALLEN, 6764000-1356270-Våt Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-23 Stoppdatum 2016-07-23
Mängd (ton): 70,39 Kostnad totalt: 65533
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: