Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÄSKAN, 6689860-1429450-Våt Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-26 Stoppdatum 2016-07-26
Mängd (ton): 7,86 Kostnad totalt: 7318
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: