Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ö HEDTJÄRNEN, 6678410-1428800-Sjö Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-26 Stoppdatum 2016-07-26
Mängd (ton): 1,84 Kostnad totalt: 1601
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: