Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: N lorten, 17SJÖ0005 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-07 Stoppdatum 2016-08-07
Mängd (ton): 11,53 Kostnad totalt: 14516
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: