Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: S älgtjärnet, 17SJÖ0046 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-21 Stoppdatum 2016-08-21
Mängd (ton): 3,06 Kostnad totalt: 4036
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: