Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Langvatnet no, 17SJÖ0185 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-01 Stoppdatum 2016-09-01
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt: 88920
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Verdal Metod: Båt
Kommentar: