Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Isakstjärnen, 17SJÖ0247 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-18 Stoppdatum 2016-08-18
Mängd (ton): 1,53 Kostnad totalt: 1926
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: