Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖVERTJÄRNEN, 17VTM00 1303 30 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-12 Stoppdatum 2016-08-12
Mängd (ton): 11,02 Kostnad totalt: 14679
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: