Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Vågsjöarna, 17VTM09 508e 2 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-28 Stoppdatum 2016-07-28
Mängd (ton): 12,24 Kostnad totalt: 17650
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: