Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kvarnån, 17VTM14 508a 17 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-09 Stoppdatum 2016-08-09
Mängd (ton): 2,14 Kostnad totalt: 2850
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: