Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stenbäcken, 17VTM14 508a 5 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-09 Stoppdatum 2016-08-09
Mängd (ton): 7,75 Kostnad totalt: 10323
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: