Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Laxöringebäcken, 17VTM14 508f 12 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-30 Stoppdatum 2016-07-30
Mängd (ton): 4,08 Kostnad totalt: 5883
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: