Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lukasbäcken, 17VTM37 401 2 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-16 Stoppdatum 2016-08-16
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1359
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: