Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Viggan, 17VTM37 401 38 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-29 Stoppdatum 2016-08-29
Mängd (ton): 10,19 Kostnad totalt: 13586
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: