Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Pukbäcken, 17VTM37 405a 106a Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-30 Stoppdatum 2016-08-30
Mängd (ton): 4,08 Kostnad totalt: 5435
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: